Leder: Berit Emma Forsmo, berit.emma.forsmo@icloud.com, tlf: 98901248

Nestleder: Karin Kjensli, karin.kjensli@helgelandkraft.no, tlf: 90849468

Kasserer: Hanne Sende Eilertsen, h_sende@hotmail.com, tlf: 48121273

Sekretær: Karin Kjensli, karin.kjensli@helgelandkraft.no, tlf: 90849468

Sponsoransvarlig:

Ansvarlig ski: 

Styremedlem: Stian Skogsaas, s_skogsaas@hotmail.com, tlf : 99322361

Løype/utstyrs ansvarlig: Trond Nyland, nylandtrond@yahoo.no, tlf: 93208009

Vaktmester/utleie hus: Ida Christine Kjensli Eriksen, ida-christine1@hotmail.com, tlt: 41848928